UFABET

UFABET

ในซินต์มาร์เติน ADRA จัดจำหน่ายผลิตผลที่ปลูกแบบออร์แกนิกและเปิดตัวสวนครัว

ในซินต์มาร์เติน ADRA จัดจำหน่ายผลิตผลที่ปลูกแบบออร์แกนิกและเปิดตัวสวนครัว

หนึ่งร้อยครอบครัวในซินต์มาร์เตินเป็นผู้รับผลประโยชน์เบื้องต้นจากผลิตผลที่ปลูกแบบออร์แกนิก ขอบคุณ Adventist Development and Relief Agency (ADRA) ในซินต์มาร์เตินหรือ ADRA.SX ความคิดริเริ่มนี้เป็นการโหมโรงของการเปิดตัวโครงการชุมชนใหม่เพื่อส่งเสริมสวนครัวในครอบครัวที่ยากไร้ ผลผลิตสด 100 ถุงปลูกโดย SXM...

Continue reading...

นักเรียนเอวอนเดลเดินขบวนในพิธีปลอดโควิด

นักเรียนเอวอนเดลเดินขบวนในพิธีปลอดโควิด

นักศึกษาเดินขบวนในพิธีการที่ปลอดภัยจากโควิด-19 แบบเห็นหน้ากันหลายครั้ง ซึ่งเป็นการสำเร็จการศึกษาที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆ ซึ่งปิดฉากปีการศึกษาท่ามกลางการแพร่ระบาดที่ Avondale University College การนำเสนอแปดพิธีในสองวัน (วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม และวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม) ช่วยให้มั่นใจว่าเอวอนเดลปฏิบัติตามคำสั่งด้านสาธารณสุข...

Continue reading...