เว็บสล็อตออนไลน์ อนุทิน จี้ กทม.พิจารณาโทษ ปาร์ตี้ดีเจมะตูม

เว็บสล็อตออนไลน์ อนุทิน จี้ กทม.พิจารณาโทษ ปาร์ตี้ดีเจมะตูม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า เว็บสล็อตออนไลน์ การกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จากคลัสเตอร์งานเลี้ยงวันเกิด ดีเจมะตูม ซึ่งพบว่า มีการปกปิดข้อมูล โดยอ้างว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว แต่ไทม์ไลน์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ตรงกับที่ตนเองให้

หากเป็นเช่นนั้น ก็ให้ออกมาชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลอย่างไร 

การบิดเบือนคำให้การก็มีความผิด ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะทำความเดือดร้อนให้กับตนเองทำไม โดยวัตถุประสงค์การสอบสวนโรค ก็เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ตนมั่นใจว่าไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายต่อผู้ให้ข้อมูล จึงควรให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เป็นสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายว่า ไปสัมผัสกับใคร ไปที่ไหนอย่างไร

นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ตนแจ้งให้กรมควบคุมโรค ออกหนังสือไปที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการตามกฎหมายกำหนด เพื่อดูว่ามีความผิดอย่างไร ละเมินประกาศของ ศบค. หรือไม่ ซึ่งมีหลายประเด็น ผู้ดำเนินการจะเป็นเจ้าพนักงานของกรุงเทพมหานคร หากไม่เร่งดำเนินการก็จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

“สธ. ไม่ได้ตามจับเอง แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปดำเนินการ เจ้าพนักงานที่หน้าที่สอบสวนให้ได้ข้อมูลมากที่สุด ป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายวางกว้าง ทุกอย่างทำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือมากที่สุด” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่าการนำกฎหมายมาเอาความผิด จะส่งผลให้มีการปกปิดข้อมูลมากขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค มีวิธีการสอบสวน ปิดไม่ได้ เพราะหากพบว่าปกปิดข้อมูล จะเข้าข่ายความผิดเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือสอบสวนโรค ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนอื่น

“มันมีข้อกฎหมายอยู่ อย่าไปทำเลย ขอให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่มา คนที่สอบสวนโรคไม่มีทางเอาไปใช้เพื่อความสนุกสนามของตัวเอง เขาทำตามหน้าที่ของเขา ถ้าไม่อยากให้ไทม์ไลน์ ก็เคารพกฎหมาย ที่ต้องถูกสอบสวนก็เพราะท่านไม่เคารพกฎหมาย” นายอนุทิน

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า โรงแรงบันยันทรี หากจะถามว่าผิดหรือไม่ ก็ดูว่ามีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดบริการเกินเวลา 21.00 น. อนุญาตให้คนเข้ามาชุมนุมอย่างใกล้ชิด จำนวนมาก เป็นความชัดเจน ภาพต่างๆ ที่ออกมาก็อธิบายพฤติกรรมได้อย่างดี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

เมื่อวานนี้ วันที่ 27 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก

2. ว่าที่พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที่พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที่พันตรี วสัน แพงศรี เป็น พันตรี

5. ว่าที่ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ ชำนาญปืน เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็น ร้อยโท

8. ว่าที่ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ การท่องเที่ยว การเตรียมการเพื่อรองรับการผ่อนปรนตามมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ เช่น โรงแรมต้องปรับตัวตามมาตรการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะค้างคืนที่โรงแรม โดยจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เช่นระบบแอร์ อาหาร เป็นต้น การศึกษา การเปิดภาคเรียนในการผ่อนปรนระยะ 4 กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องปรับแผนงาน เช่น เด็กปฐมวัย – อนุบาล 3 ที่ยังต้องไปโรงเรียน อาจมีการพิจารณาปรับสัดส่วนครูกับนักเรียนลดลง อาจจะต้องจัดเรียนเป็นผลัดๆ ละ 20 คน และมีผู้สนับสนุนครูด้วย โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน เพราะมีศักยภาพและความยืดหยุ่น สามารถรองรับและบริหารจัดการได้ สล็อตออนไลน์