เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ประกาศปิดจังหวัด ป้องกันโควิด19ระบาด

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ประกาศปิดจังหวัด ป้องกันโควิด19ระบาด

วันที่ 16 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก ลุงเนวิน ได้โพสต์เอกสารประกาศ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ปิดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเขียนข้อความว่า “แถลงการณ์ชาวบุรีรัมย์ GU สู้ COVID ปิดเมือง เพื่อความปลอดภัย หยุดกิจกรรม เพื่อป้องกันการระบาด คนป่วย แยกรักษา เจ็บแต่จบ บ้าน GU ต้องปลอดภัย ใครไม่ทำ GU ทำ บุรีรัมย์ สู้!!!!!”

พร้อมแนบหนังสือข้อความระบุว่า คำแถลงข่าวโดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีคนติดเชื้อ แต่ต้องมีมาตรการดังนี้

1.ปิดเมืองด้วยมาตราการสาธารณสุข คัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน และมีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน

2.หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนิการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลสำหรับประชาชนโดยทั่วไป ให้ร้านอาหารมีช้อนกลาง มีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคล

3.การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ด้านการรักษา มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย มีห้องแยก ห้องความดันลบ ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ หากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ก็ได้เตรียมความพร้อมแล้ว และด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัด มีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญ และสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอความร่วมมือ “รักพ่อห่วงแม่ทำได้ด้วยการไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19”

จุฬาฯ ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากรช่วง COVID-19 ระบาด วันที่ 16 มีนาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด มีใจความว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเชื้อโรค COVID-19 ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้บุคคลอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้โดยง่าย มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาจดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

(๑) ปรับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร

(๒) มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติโดยไม่จำต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย

ทูลกระหม่อมฯ ทรงต้องการความชัดเจน ระดับความร้ายแรงของโควิด

วันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยทรงมีพระดำริว่า

“Good morning ค่ะ ตอนนี้พวกเราคงต้องการกำลังใจ และต้องตั้งสติ ทำใจให้สงบ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ด่ากันนะคะ เพราะดิฉันเองก็ใจแกว่งเหมือนกัน เมื่อเข้าต้นสัปดาห์นี้ก็มีข่าวว่าจะมีการยกระดับถึง lock down หรือไม่? งานอะไรโดยเฉพาะที่ต่างประเทศก็ถูกยกเลิกหมด เพราะเขาพากันปิดเมืองกันหลายๆประเทศ เช่นฝรั่งเศสก็จะเริ่มปิดวันนี้ ทั้งเดนมาร์ก โปแลนด์ เยอรมันก็จะปิดพรมแดนที่ติดกับเพื่อนบ้าน สเปน

และแน่ละ อิตาลี ซึ่งถึงวันนี้เขาก็น่ารัก พากันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ออกมาที่ระเบียงมาร้องเพลงประสานเสียง เต้นรำ และร้องเพลงขอบคุณหมอพยาบาล แล้วก็เห็นกองทัพอากาศเขาเอาเครื่องบินขึ้นบินแปรรูปขบวนเป็นธงอิตาลี เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ส่วนที่สหรัฐอเมริกา ก็ดีใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มเข้าใจว่าสถานการณ์การระบาดของเขาซีเรียสเพียงไร และก็ได้ประกาศมาตรการมาได้ชัดเจนตรงไปตรงมาขึ้น

สำหรับเหตุการณ์วิกฤติแบบการระบาดของโควิด-19 นี้ เราต้องการความชัดเจนว่าร้ายแรงระดับไหนอย่างไร และสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรเราก็ไม่แน่ใจ ข้อมูลที่มาอธิบายก็ค้านกันเป็นบางครั้ง ถ้าเราได้รับข้อมูลและคำอธิบายที่ชัดเจนพวกเราก็จะไม่ตระหนก และสามารถร่วมมือร่วมใจกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ได้ #COVID19 #ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนรวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุข #แล้วมันก็จะผ่านไปด้วยดี #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง