กีฬาเพื่อการพัฒนา: เครื่องมือฉุกเฉินสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศไนจีเรีย

กีฬาเพื่อการพัฒนา: เครื่องมือฉุกเฉินสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศไนจีเรีย

โครงการที่เริ่มต้นโดย FAME Foundation ในไนจีเรียมุ่งมั่นที่จะเจาะชุมชนในชนบทและค่ายผู้พลัดถิ่นในไนจีเรียเพื่อเปลี่ยนความคิดและส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยตรงด้วยการใช้กีฬา

วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวไนจีเรียและการพลัดถิ่น

ภายในเรียกร้องให้มีเหตุฉุกเฉินเนื่องจากผู้คนนับล้านถูกขับไล่ออกจากบ้านของพวกเขาอันเป็นผลมาจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มหัวรุนแรงอิสลาม Boko Haram ในไนจีเรีย การแข่งขันระหว่างนักอภิบาลและเกษตรกรยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชน และนำไปสู่การพลัดถิ่นของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางของไนจีเรียหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องประสบกับ การละเมิดสิทธิในสันติภาพและความมั่นคง การศึกษาที่มีคุณภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย แม้จะมีความพยายามของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ผู้หญิงและเด็กหญิงในค่ายผู้พลัดถิ่นภายใน (IDP) ในไนจีเรียได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นในฐานะเหยื่อของความรุนแรงทางเพศและการ ลักพาตัว ขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและ การศึกษา ที่มีคุณภาพ

ถึงเวลาสำหรับทุกคนที่สนใจที่จะสร้างโอกาสที่ดีขึ้น และปฏิรูปชุมชนของผู้พลัดถิ่นภายในและผู้ลี้ภัยให้มองว่ากีฬาเป็นเครื่องมือ กีฬาเป็นภาษาที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นเวทีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งช่วยการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและ การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องรอบด้าน กีฬายังส่งเสริมการรวมและ ลดความเหลื่อมล้ำเพราะเป็นเวทีที่เป็นกลางสำหรับผู้คน ในความสัมพันธ์คนที่หนีออกจากบ้านไม่ได้อยู่ใน ชุมชนที่มีโครงสร้างซึ่งจะตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและสังคมของพวกเขา มูลนิธิ FAME ตระหนักดีว่ากีฬามีบทบาทอย่างมากในการแก้ปัญหานี้ โดยการสร้างกลุ่มทางสังคมที่จะส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ จิตใจที่ดีขึ้น ลดพฤติกรรมอาชญากรรมและต่อต้านสังคม เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมที่ดีขึ้น

ด้วยการทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสเหล่านี้ PLAYit DREAMit

Initiative ได้ถูกสร้างขึ้น โครงการนี้มุ่งมั่นที่จะเจาะชุมชนในชนบทและค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศไนจีเรีย เพื่อเปลี่ยนความคิดและส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยตรงด้วยการใช้กีฬา

กิจกรรม PLAYit DREAMit ประกอบด้วยการออกกำลังกายเพื่อปรับปรุง สุขภาพร่างกาย การให้คำปรึกษาและการรับรู้เพื่อส่งเสริมและติดตามสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สุขอนามัยส่วนบุคคล การพัฒนาอาชีพ และให้ การสนับสนุนด้านจิตสังคม กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้พลัดถิ่นภายใน ประเทศไนจีเรียเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงพอสมควร ไนจีเรียเป็นสังคมที่หลากหลาย และค่ายผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะร่วมงานด้วยก็เช่นกัน

เนื่องจากความหลากหลายนี้ ผู้คนจึงมีความคิดและความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงตกอยู่ในอันตราย หนึ่งในนั้นคือการล่วงละเมิดและการหลีกเลี่ยงจากสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงหรือแม้แต่ครอบครัวเนื่องจากการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ ในฐานะกลุ่มที่แสวงหาการพัฒนาเพื่อ คนเหล่านี้ เราต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ สถาบันการกีฬา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของกีฬาสำหรับสตรีและเด็กหญิงในการพัฒนาและพัฒนา ชุมชนโดยรวมนอกจากนี้ ควรมีการวางนโยบายเพื่อปกป้องพวกเขา เช่นเดียวกับมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้ กีฬาเป็นวิธีการเฉพาะสำหรับการพัฒนา ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศไนจีเรีย เป็นการเคลื่อนไหว ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเวลาและทรัพยากร